Asbestinventarisatie – de soorten & kosten

Offertes aanvragen

Asbestinventarisatie

Wist u dat u voor het verwijderen van asbest verplicht bent een asbestinventarisatie uit te laten voeren? Bij een inventarisatie van asbest wordt onder andere de asbestsoort en het asbestpercentage vastgesteld. Dit wordt in een rapportage verwerkt, welke u bijvoorbeeld nodig heeft voor de aanvraag van een sloopvergunning of een renovatie.

Wilt u meer weten over de kosten en subsidiemogelijkheden? Lees dan verder. Op deze pagina vertellen we waar u bij asbestsanering op moet letten, wat de huidige regelgeving voor u betekent en wanneer en waarom een asbestinventarisatierapport noodzakelijk is. Daarnaast kunt u hier snel en eenvoudig meerdere vrijblijvende offertes opvragen. Zo krijgt u inzicht in de prijs voor uw specifieke situatie. Vergelijk de opgevraagde offertes en bespaar!

Wanneer is asbestinventarisatie nodig?

Heeft u een pand van vóór 1994 en wilt u een renovatie of sloopwerkzaamheden laten uitvoeren? Dan bent u volgens de wet verplicht om een asbestinventarisatierapport te laten opstellen. Zelfs als het al bekend is dat er asbest in een gebouw aanwezig is. Zo’n inventarisatie moet door een gecertifieerd bedrijf voor asbestverwijdering worden uitgevoerd. Het doel van de inventarisatie is om te voorkomen dat mensen in het gebouw in aanraking komen met de gevaarlijke asbestvezels. Laat een asbestinventarisatie opstellen bij:

  • demontage en verwijdering van reeds bekende asbesthoudende materialen;
  • sloop- en renovatiewerkzaamheden aan panden vóór 1994.

Is asbestinventarisatie wettelijk verplicht?

Veel mensen die al weten dat er nog asbest in hun woning aanwezig is, vragen zich af of het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport dan nog wel verplicht is. Het is toch immers al bekend dat er asbest aanwezig is? Een terechte vraag. Toch stelt de Nederlandse wet verplicht dat er ook in zo’n geval een rapportage opgesteld moet worden. Er wordt tijdens zo’n inventarisatie namelijk niet alleen vastgesteld óf er asbest aanwezig is, maar ook om welke soort asbest het gaat, wat het asbestpercentage is en op welke plaatsen in het pand de asbest aanwezig is. Deze informatie is nodig om het asbest op een veilige manier door een saneringsbedrijf te laten verwijderen.

Wat doet de specialist bij asbestinventarisatie?

Een inventarisatie naar asbest begint met een vooronderzoek. Hierbij moet u denken aan het verzamelen van relevante gegevens van het pand, zoals plattegronden en bouwaanvragen. Vervolgens inventariseert een inspecteur systematisch de verschillende vertrekken in een pand. Er worden monsters gemaakt van de verdachte materialen. Deze monsters worden in een inventarisatieplan vastgelegd. In de laatste fase wordt de rapportage opgesteld. In het asbestrapport wordt per bron de toepassing (bijvoorbeeld riolering of plafond) en het asbestpercentage omschreven. Daarnaast wordt omschreven in welke risicoklasse het aangetroffen materiaal valt. Dit is van belang voor de uiteindelijke asbestverwijdering.

Video: hoe werkt asbestinventarisatie?

Asbesthoudende materialen in uw woning aanwezig?

Laat een inventarisatie doen door een gecertifieerd bedrijf. Vergelijk offertes en bespaar tot 40%!

Gratis offertes aanvragen

Eerste asbestinventarisatie, type A

Een asbestinventarisatie begint met een type A inventarisatie. De werkzaamheden bestaan uit een visuele controle van waarneembaar asbesthoudende materialen. Hiervoor worden mogelijk handgereedschappen gebruikt en wordt geen sloopwerk, maar slechts heel licht destructief onderzoek uitgevoerd. Alle verdachte bronnen worden in kaart gebracht en bemonsterd. De monsters worden volgens de zogenaamde NEN5896 norm geanalyseerd op aanwezigheid van asbest. Bij aanwezigheid van asbesthoudende materialen wordt de asbestsoort, het percentage en de risicoklasse bepaald. Als er na een type A inspectie geen volledig beeld is ontstaan van het gebouw, dan moet er een aanvullend type B onderzoek worden uitgevoerd.

Aanvullende asbestinventarisatie, type B

Een type B asbestonderzoek is een aanvulling op een type A onderzoek. Deze inspectie wordt uitgevoerd als er sprake is van geplande sloop- of rennovatie werkzaamheden én er een redelijk vermoeden bestaat dat er ook asbest aanwezig is in niet direct zichtbare delen van het gebouw. Door middel van destructieve werkzaamheden worden de niet direct zichtbare maar wel verdachte materialen bemonsterd en geanalyseerd. Denk bijvoorbeeld aan de fundering van een gebouw. Een type B inspectie vindt vaak vlak voor een totale sloop plaats en mag alleen door een daarvoor gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

asbest inventarisatie

Type 0 en G

Naast een type A en type B analyse wordt er in sommige gevallen een type 0 en type G onderzoek uitgevoerd. Een type G inventarisatie is een aanvulling op type A en wordt uitgevoerd als men ervoor kiest om het asbesthoudende materiaal te laten zitten. Er wordt beoordeeld wat het risico is om het asbesthoudende materiaal te laten zitten. Tevens wordt er een asbestbeheersplan opgesteld. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd om te beoordelen of er een risico bestaat dat mensen in een bedrijfspand, aan asbest worden blootgesteld. Dit type inspectie valt niet onder de officiële SC-540 norm en kan daarom niet voor het aanvragen van een sloopvergunning worden gebruikt.

Asbestinventarisatierapport

Zoals eerder al benoemd is een asbestinventarisatierapport een verslag van een onderzoek op de aanwezigheid van asbest. Naast de vaststelling of asbest aanwezig is, wordt in de rapportage omschreven waar in het gebouw het asbest zich bevindt, om welke soort asbest het gaat en wat het asbestpercentage is. Wilt u een sloopmelding bij de gemeente doen? Dan bent u verplicht een dergelijke rapportage te overleggen. Het asbestinventarisatierapport is 3 jaar geldig. Gaat u pas na 3 jaar na het opstellen van het rapport sloopwerkzaamheden uitvoeren? Dan moet eerst worden beoordeeld of een nieuw asbestinventarisatierapport noodzakelijk is.

Asbestinventarisatierapport nodig voor sloop- of rennovatiewerkzaamheden?

Ontvang met één muisklik vrijblijvend meerdere offertes van asbestinventarisatiebedrijven in uw mailbox!

Gratis offertes aanvragen

Kosten van asbestinventarisatie

De kosten voor de uitvoer van een asbestinventarisatie zijn vooral afhankelijk van het type asbestonderzoek dat wordt uitgevoerd. Voor een type 0 inventarisatie wordt gemiddeld een bedrag tussen de €150,- tot €200,- inclusief BTW gerekend. Wilt u een type A analyse uitvoeren, bijvoorbeeld in verband met sloopwerkzaamheden? Dan betaalt u al snel een bedrag tussen de €400,- tot €700,- euro. Een type B inventarisatie is arbeidsintensiever omdat er destructieve werkzaamheden plaatsvinden. Afhankelijk van de oppervlakte en bereikbaarheid van het verdachte materiaal, moet u rekenen op bedragen die beginnen bij €650,- en kunnen oplopen tot €1500,-. Dit bedrag is inclusief de BTW.

Type asbestinventarisatie Gemiddelde kosten, inclusief btw*
Type 0 €150,- tot €200,-
Type A €400,- tot €700,-
Type B €650,- tot €1.500,-
Type G €500,- tot €800,-

*Let op: dit zijn gemiddelde prijzen. Benieuwd naar de exacte prijs? Vraag dan gratis en vrijblijvend offertes aan!

Asbestinspectie voor particulieren en bedrijven

Of u nu eigenaar bent van een bedrijf en over één of meerdere bedrijfspanden beschikt, of dat u particulier woningeigenaar bent, de regels voor asbestinspectie zijn voor iedereen gelijk. Wilt u na een inspectie asbest verwijderen? Dan mag u als particulier maximaal 35 m² zelf verwijderen. Gaat u zelf asbest saneren? Dan is dit wel gebonden aan hele strikte voorwaarden. Informeer bij uw gemeente welke voorwaarden er in uw omgeving gelden. Houd er wel rekening mee dat als uzelf het asbest op een dak gaat verwijderen, u niet in aanmerking komt voor subsidie.

Subsidie?

Voor 2018 heeft het rijk een subsidie van €17,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het verwijderen van asbest. Let op: de kosten die u maakt voor asbestinventarisatie vallen niet onder de subsidieregeling. Daarnaast geldt de subsidie alleen voor het saneren van asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bij deze daken is de kans namelijk het grootst dat asbestvezels in de leefomgeving terechtkomen. De toepassing op daken vormt daarmee het grootste gezondheidsrisico. Het subsidiebedrag bedraagt €4,50 per m² verwijderd asbestdak. De aanvraag dient u binnen 6 maanden na uitvoering van de werkzaamheden online aan te vragen. Op de website van de rijksoverheid vindt u alle informatie over deze subsidieregeling.

Asbestinventarisatiebedrijf met SC-540 certificaat?

Wilt u een asbestinventarisatie gaan uitvoeren? Check dan altijd of de specialist die u inschakelt over een SC-540 certificaat beschikt. Alleen dan mag hij een type A en type B inspectie uitvoeren. Om het certificaat te halen moet de specialist een cursus volgen. Vervolgens moet hij een theorie- én een praktijkexamen doen. Is hij hiervoor geslaagd, dan ontvangt hij het certificaat. Het landelijke certificatenregister wordt door Ascert namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beheert. Op de website van Ascert controleert u gemakkelijk of het bedrijf dat u wilt inschakelen over het certificaat beschikt en ziet u ook tot hoe lang het certificaat nog geldig is.

Waarom een asbestinventarisatiebureau inschakelen?

Heeft u een vermoeden dat er asbest in uw woning of bedrijfspand aanwezig is? Of weet zelfs zeker dat dit tijdens de bouw is gebruikt? Schakel dan altijd een asbestinventarisatiebureau in voor het opstellen van een officiële rapportage. Dit geeft u duidelijkheid en is de eerste stap voor het definitief opruimen van asbesthoudende materialen. De voordelen van een asbestinventarisatiebureau op een rij:

  • SC-540 gecertificeerde specialisten;
  • grondig en professionele inspectie;
  • opstellen van officiële rapportages;
  • subsidie mogelijk bij sanering van asbestdaken;
  • veilige sanering van asbest.

Besparen? Gratis offertes vergelijken

De kosten van asbestsanering kunnen enorm oplopen. Laat u daarom van tevoren altijd goed informeren en vraag meerdere offertes aan. Op deze manier kunt u prijzen vergelijken en een weloverwogen keuze maken. Maak het uzelf gemakkelijk en gebruik onze service voor het opvragen van meerdere offertes. Vul nu gelijk het offerteformulier in. Met éen muisklik ontvangt u dan tot maximaal 5 gratis en vrijblijvende offertes van gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. Elk asbestinventarisatiebedrijf dat u een offerte toestuurt, zal u van tevoren voorzien van gedegen advies. Vergelijk de offertes en bespaar tot wel 40% op de kosten!

asbest inspectie
Gratis offertes aanvragen

Het duurt maar 2 minuutjes.