Asbest verwijderen? – werkwijze & kosten

Offertes aanvragen

Asbest verwijderen

Als u een woning van voor 1994 heeft, dan is de kans groot dat er ook asbest in uw woning is verwerkt. Verwijderen van dit materiaal is een verstandige keuze. Daarmee voorkomt u gezondheidsrisico’s voor u en uw huisgenoten. Op deze pagina leest u meer over de werkwijze die gevolgd wordt bij asbestverwijdering en asbestafval. Daarnaast vertellen we u hoe het zit met subsidiemogelijkheden rondom asbestverwijdering en geven we u tips hoe u hierop kunt besparen.

Via het offerteformulier vraagt u gemakkelijk en snel gratis meerdere offertes aan voor asbestinventarisatie en-verwijdering bij u uit de regio. Vergelijk en bespaar op de kosten!

Waarom is asbest verwijderen van belang?

Asbest is erg sterk en tegelijk flexibel. Omdat het een goede isolerende werking heeft, werd het in de jaren ’70 en ’80 veel gebruikt in de woningbouw. In de loop der jaren heeft onderzoek echter uitgewezen dat asbest kankerverwekkend is. Vooral blootstelling aan asbestvezels dient te worden vermeden. Door invloed van weer en wind wordt een dak langzaam aangetast en kunnen asbestvezels vrijkomen. Bovendien kan het materiaal vrijkomen bij brand. Om de gezondheidsrisico’s voor iedereen zo laag mogelijk te houden, is de overheid voornemens asbestdaken vanaf 1 januari 2024 te verbieden. Dit geldt alleen voor dakonderdelen van asbest die in aanraking komen met de buitenlucht.

Toepassingen van asbest

Asbest is het verleden naar schatting in zo’n 3.500 verschillende toepassingen en maar liefst 18.000 producten gebruikt. Het werd bijvoorbeeld verwerkt in plafondplaten, vloerbedekking en dakbeschot van fabrieken, ziekenhuizen en woningen, maar ook in isolatiemateriaal van schepen en treinen. In 1993 is de beroepsmatige toepassing van dit materiaal daarom gestaakt. Alle bouwwerken vanaf 1994 worden daarom als asbestvrij gezien. Maar nog steeds zijn er gebouwen waarin asbest is verwerkt. Zolang het materiaal niet wordt beschadigd of bewerkt, komen de asbestdeeltjes niet vrij en is er gelukkig niets aan de hand. Vanwege de gezondheidsrisico’s mag asbestsanering alleen door gecertificeerde bedrijven worden gedaan. Ook het asbestafval dient door een gespecialiseerd bedrijf te worden afgevoerd. De meest voorkomende toepassingen waren:

 • Golfplaten & dakbeschot
 • Plafondplaten
 • Vloerbedekking
 • Rioleringsbuizen

asbestverwijdering

Asbest verwijderen: de werkwijze

De allereerste stap bij asbestverwijdering is het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. In dit onderzoek wordt de aanwezigheid van asbest, de asbestsoort en de risicoklasse in kaart gebracht. Die laatste bepaald hoe een asbestsaneringsbedrijf het asbest dient te verwijderen. Op basis van het rapport schat een saneringsbedrijf in hoeveel tijd nodig is om het materiaal te verwijderen. Het rapport voor asbestinventarisatie heeft u vervolgens nodig voor de aanvraag van een sloop- of rennovatie vergunning bij uw gemeente. Die aanvraag kunt uzelf doen of overlaten aan een saneringsbedrijf. Minimaal 2 dagen voordat de sanering start, maakt het saneringsbedrijf hiervan melding bij het ministerie van SZW. In deze verplichte melding benoemt men wanneer en hoe het materiaal verwijderd wordt. Voor het saneren gebruikt het bedrijf één van onderstaande methodes.

Containment methode

Met speciaal folie wordt een afgesloten ruimte om de asbestbron heen gebouwd. In deze luchtdichte tent wordt vervolgens een onderdruk gecreëerd, waardoor de asbestvezels vrijkomen en weg gefilterd worden.

Glovebag of couveuse methode

Bij deze methode wordt de bron afgesloten met een grote couveuzezak. Dit is een speciale zak waarin in het asbesthoudend materiaal zonder gevaar kan vrijkomen. Een specialist gaat de couveuzezak binnen en maakt de asbestbron met een speciale stofzuiger schoon. Hiervoor heeft hij een speciaal pak aan dat hem beschermt tegen de schadelijke vezels.

Openlucht methode

De openlucht methode is een verouderde methode. Het enige doel van deze methode is om te voorkomen dat asbesthoudende materialen tijdens het verwijderen beschadigd worden. Vanwege de inefficiëntie wordt deze methode tegenwoordig afgeraden.

Vanzelfsprekend zorgt het saneringsbedrijf ervoor dat al het asbestafval professioneel wordt verwijderd.

Video: hoe werkt asbestverwijdering?

Kosten asbestverwijdering

De kosten voor asbestverwijdering zijn onder andere afhankelijk van de grootte van de ruimte, de toegankelijkheid van de locatie van het asbest en de saneringsmethode die wordt toegepast. Op voorhand is het daarom niet te zeggen wat in uw geval de exacte kosten voor asbestverwijdering bedragen. Wel geven we u graag een prijsindicatie, zodat u weet waar u ongeveer op moet rekenen. Voor één enkele ruimte tot 40m² moet u voor asbestverwijdering al snel uitgaan van €800,- tot €1.000,- excl. BTW. Bij 2 ruimtes met een gezamenlijke oppervlakte tot 50m² lopen de prijzen op tot ongeveer €1200,-. Raadpleeg de volgende tabel voor meer prijsindicaties.

Tabel: wat kost asbest verwijderen?

Asbest verwijderen per ruimte Gemiddelde kosten, excl. btw*
1 ruimte tot 40m² €800,- tot €1.000,-
2 ruimtes tot 50m² €900,- tot €1.200,-
2 ruimtes tot 80m² €1.500,- tot €2.000,-
3 ruimtes tot 60m² €1.100,- tot €1.500,-

*Toelichting tabellen: prijzen zijn richtprijzen, exclusief BTW en zonder eventuele subsidies. Factoren die de prijs beïnvloeden zijn: grootte van de woning, toegankelijkheid van de locatie, soort asbest, etc.

Benieuwd naar de exacte kosten van asbestverwijdering?

Vraag gratis en vrijblijvend diverse offertes aan en bespaar op het verwijderen van asbest!

Gratis offertes aanvragen

Bespaartips asbestverwijdering

Wilt u besparen op asbestverwijdering. Pas dan onderstaande tips toe.

 • Kies een asbestsaneringsbedrijf uit uw regio.
  Binnen een straal van 25 kilometer rekenen de meeste specialisten geen voorrijkkosten.
 • Opruimen.
  Zorg ervoor dat de ruimte waarin de specialist aan het werk gaat vrij is van obstakels, zodat hij gelijk aan de slag kan.
 • Samen met uw buren.
  Hebben u buren ook nog een asbestdak? Overweeg de klus gezamenlijk uit te besteden, om de kosten te drukken.
 • Gratis beschermde kleding.
  Bij sommige gemeente kunt u gratis beschermde kleding en plasticzakken krijgen, als u het asbest zelf verwijdert.
 • Subsidie aanvragen.
  Tot en met 2019 kunt u subsidie aanvragen als u een asbestdak laat verwijderen. Kijk voor de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Subsidie asbest verwijderen in 2018?

Tot 31 december 2019 geeft de overheid subsidie als u uw asbestdak laat verwijderen. Per vierkante meter krijgt u dan €4,50 terug van de overheid. Wel moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet uzelf degene zijn die de factuur betaald. De sanering moet tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 plaatsvinden. De asbestverwijdering moet door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Het materiaal moet in contact staan met de buitenlucht. Dakbeschot en wanden komen dus niet in aanmerking. Tot slot dient u de aanvraag binnen 6 maanden na het verwijderen in te dienen. Uw aanvraag voor subsidie kunt u op mijnRVO.nl gemakkelijk online indienen.

Asbestdak voor 2024 verwijderen, verplicht?

Naar verwachting stelt de overheid vanaf 2024 een verbod in op het bezit van asbestdaken. Een asbestdak kan in de loop der jaren door weeromstandigheden namelijk steeds verder beschadigd raken. Schadelijke vezels die slecht zijn voor uw gezondheid kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Het verbod geldt voor alle asbestdaken, zowel voor particulier als bedrijf. Asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van het dak valt niet onder het verbod. Denk aan het dakbeschot en isolatiemateriaal. Stel asbestsanering niet tot het laatste moment, want tot en met 2019 kunt u nog profiteren van de subsidie op asbestdaken.

asbest dak verwijderen

Tabel: kosten asbest golfplaten verwijderen

Golfplaten dak (aantal m2) Gemiddelde kosten, excl. btw*
1 – 10 m2 €500,- tot €600,-
12 – 24 m2 €640,- tot €750,-
30 – 50 m2 €700,- tot €850,-
52 – 64 m2 €900,- tot €900,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten, exclusief btw. Benieuwd naar de exacte prijzen? Vraag dan offertes aan.

Zelf asbest verwijderen of uitbesteden?

Wij raden aan asbest altijd door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen. Dan weet u zeker dat u niet wordt blootgesteld aan gevaarlijke vezels en loopt u geen gezondheidsrisico. Gaat het om het verwijderen van het materiaal aan de binnenkant van een woning of bedrijfspand zoals bijvoorbeeld in dakbeschot of vloer? Dan is het altijd verplicht een saneringsbedrijf in te schakelen. Alleen golfplaten van asbest die op daken liggen, mag u onder voorwaarden zelf verwijderen. Wilt u weten wat de kosten zijn om asbest in uw woning te verwijderen? Of wilt u weten wat de prijs is voor het verwijderen van asbestplaten op het dak van uw schuur? Vraag via het offerteformulier meerdere vrijblijvende offertes op van saneringsbedrijven uit uw regio. Vergelijk en bespaar tot 40%.

Zelf asbest verwijderen, de voorwaarden

Een dak van asbestplaten mag u onder voorwaarden zelf verwijderen. Doe wel altijd melding bij de gemeente en wacht op toestemming voordat u zelf aan de slag gaat.

De belangrijkste voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn:

 • Uw dak mag niet groter zijn dan 35 vierkante meter;
 • De platen moeten op een woning of privégebouw liggen;
 • U mag geen betaalde hulp inschakelen;
 • Het dak van asbestplaten moet u in zijn geheel verwijderen;
 • Alleen vastgeschroefde platen verwijderen;
 • De platen mogen niet verweerd of kapot zijn.
Meer weten over het zelf verwijderen van asbest en de bijbehorende voorwaarden? Kijk dan op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Asbest verwijderen als bedrijf of particulier?

Vraag gratis en vrijblijvend diverse offertes aan en bespaar op het verwijderen van asbest!

Gratis offertes aanvragen

Asbest verwijderen, particulier of bedrijf?

Of u nu een particulier of eigenaar van een bedrijfspand bent, als u asbest wil laten verwijderen is het proces voor sanering in principe altijd hetzelfde. Als eerste dient u een rapportage voor asbestinventarisatie op te laten stellen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Op basis van het rapport bepaalt het saneringsbedrijf dat u inschakelt de saneringsmethode. Voordat het asbesthoudend materiaal wordt verwijderd, dient er melding te worden gemaakt bij de gemeente. Daarnaast dienen zowel asbestinventarisatiebureaus als saneringsbedrijven een melding te maken in het LAVS; Landelijk Asbestvolgsysteem. Dit is een online webapplicatie waarin de hele keten van asbestverwijdering wordt bijgehouden. Gaat het om verwijdering van een asbestdak? Dan mag u alleen als particulier onder voorwaarden het asbest zelf verwijderen.

Gecertificeerd asbestbedrijf?

Heeft u al een asbestsaneringsbedrijf gevonden, maar weet u niet of deze over het SC-540 certificaat beschikt? Raadpleeg dan de website van Ascert. De Stichting Certificatie Asbest beheert namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het landelijke certificatenregister. Op haar website biedt de stichting een online tool aan, waarmee u gemakkelijk checkt of bedrijven over het benodigde certificaat beschikt. Ook kunt u per bedrijf raadplegen hoelang het certificaat nog geldig is. Wilt u in één keer meerdere offertes van gecertificeerde bedrijven uit uw regio ontvangen? Vul dan het offerteformulier in en u ontvangt spoedig van maximaal 5 gespecialiseerde bedrijven een offerte toegespitst op uw situatie.

Voordelen inschakelen asbestspecialist

Met het inschakelen van een asbestspecialist voorkomt u niet alleen mogelijke blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende asbestvezels, u bent ook verzekerd van een grondige inspectie. En alleen als u een expert in schakelt kunt u subsidie voor het saneren van golfplaten van asbest op daken aanvragen.

Met het inschakelen van een specialist:

 • voorkomt u blootstelling aan gevaarlijke asbestvezels;
 • kunt u subsidie aanvragen voor verwijdering van asbestdaken;
 • bent u verzekert van een grondige inspectie;
 • ook voor verwijdering van onzichtbaar asbest in bijvoorbeeld dakbeschot;
 • weet u zeker dat het materiaal veilig wordt verwijderd;
 • wordt asbestafval professioneel opgeruimd.

Gratis offertes vergelijken

Heeft u asbest in uw woning dat u wilt verwijderen? Twijfelt u om de asbesthoudende golfplaten van uw schuur zelf te verwijderen of weet u niet waar u met dit asbestafval naar toe moet? Voor meer informatie en antwoord op uw vragen, kunt u terecht bij de asbestspecialisten uit ons landelijke netwerk. Zij informeren u graag, zijn ervaren met de aanvraag van vergunningen en het doen van meldingen en voeren de sanering veilig uit. Vul gelijk het offerteformulier en kom in contact met meerdere asbestspecialisten uit uw regio. Na invullen van het formulier ontvangt u spoedig vrijblijvende offertes van maximaal 5 bedrijven. Vergelijk de offertes op prijs en kies de offerte die u het aantrekkelijkst vindt.

asbestverwijdering kosten
Gratis offertes aanvragen

Het duurt maar 2 minuutjes.